Algemene Voorwaarden

Wat goed dat je de tijd neemt om onze algemene voorwaarden te lezen. Dit zijn onze basisregels. Geen verborgen ‘kleine lettertjes’, maar duidelijke en eerlijke afspraken. Lees ze even aandachtig door. Als het goed is zou je geen jurist hoeven in te schakelen om deze voorwaarden te kunnen begrijpen. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Vooraf nog even dit: omdat wij ook diensten aanbieden waarvoor wij verwerker zijn volgens de AVG (bij de hosting van websites bijvoorbeeld), kan je onderaan deze voorwaarden onze verwerkersovereenkomst lezen, waar jij mee akkoord gaat wanneer wij een overeenkomst sluiten.

1. Wie zijn wij

Wij zijn Finally. Als team van experts maken we creatief én functioneel werk. Samen bundelen we onze krachten om aan de gang te gaan met: Strategie, Ontwerp, Techniek en Optimalisatie. Wil je iets vragen, melden of gewoon even iets delen dan kan je via de volgende manieren contact met ons opnemen:

Via de e-mail: hallo@finally.nl
Via de telefoon: 030 369 0706
Via de ouderwetse post: Oudegracht aan de Werf 5, 3511 AL, Utrecht

En dan nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 30169742
BTW-nummer: NL001939438B87

2. Leeswijzer

Om onze voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruiken we een aantal begrippen:

 • a) Jij, je, jou(w): de (rechts-)persoon die met Finally een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan. Oftewel: jij als opdrachtgever;
 • b) Software: hiermee bedoelen we websites, webshops, (mobiele) apps, software programma’s;
 • c) Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post of e-mail.

3. Toepasselijkheid

Om onze voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruiken we een aantal begrippen:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Finally, onze overeenkomst en op alle (andere) werkzaamheden die Finally voor jou verricht. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Finally uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Het kan natuurlijk voorkomen dat we samen andere afspraken willen maken. Deze afspraken dienen wel altijd ‘zwart op wit’ (schriftelijk dus) te worden vastgelegd. Dan weten we allebei waar we aan toe zijn.
 • Ben je het niet eens met een afspraak uit deze algemene voorwaarden? Laat het ons dan vooral weten. Onderhandelen is altijd een optie.

4. Ons aanbod

 • Laten we vooropstellen dat we altijd zo transparant mogelijk proberen te zijn over wat we voor jou kunnen betekenen. In een digitale offerte geven we jou een goed idee van onze diensten.
 • Een offerte verplicht jou tot niets. Wel is de geldigheidsduur beperkt tot 14 dagen na datum van verzending, tenzij een andere termijn is aangegeven. Ga je niet akkoord binnen 14 dagen? Dan vervalt het aanbod.
 • Prijzen in onze offertes zijn exclusief BTW.
 • Het kan voorkomen dat we een foutje maken. Wat dacht je van een gênante typo waardoor de prijs van EUR 2.000,- naar EUR 20, - zakt. Indien het een duidelijke fout is (in de rechtspraak wordt dit ook wel een ‘kennelijke vergissing of verschrijving’ genoemd) en dat voor jou duidelijk had moeten zijn, zijn wij hier niet aan gebonden.
 • Besluit je na het zien van onze offerte dat je slechts een deel van de offerte interessant vindt? Laat het ons weten. Alhoewel we nooit verplicht zijn om een gedeeltelijke aanvaarding van ons aanbod te accepteren, vinden we misschien wel een middenweg.

5. Een goed begin is het...

 • Heb jij ons aanbod aanvaard? Super, dan gaan we voor je aan de slag! Het is natuurlijk wel zo dat jij na jouw akkoord, zonder onze toestemming, de opdracht niet zomaar kan wijzigen. Wil je iets veranderen of de opdracht uitbreiden? Laat het ons weten. In onderling overleg kunnen we naar de mogelijkheden kijken. We zijn echter niet verplicht om een voorgestelde wijziging te accepteren.
 • Bij project met hogere kosten dan € 1250,00 excl. btw vragen wij om een aanbetaling of gefaseerde betalingen. Na betaling gaan wij aan de slag.

6. Onze samenwerking

 • Finally werkt zelfstandig aan de opdracht en voert deze naar zijn eigen creatieve en technische inzicht uit.
 • Natuurlijk doen we altijd ons uiterste best voor jou. Het garanderen van resultaten doen we echter niet.
 • Hebben we een datum aangegegeven voor oplevering (“deadline”)? Dan geldt deze datum alleen als uitgangspunt. Er kunnen zich namelijk altijd omstandigheden voordoen waardoor we de deadline niet kunnen halen. Jij kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer wij een deadline niet hebben gehaald.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat we door het bundelen van krachten méér kunnen. Soms kiezen we er dan ook voor om een derde expert in te schakelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het handelen (of nalaten!) van deze derde expert. En nu juridisch: artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en artikel 6:76 van ons Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 • We gebruiken vaak producten en diensten van derde partijen bij de uitvoering van de opdracht, zoals (open source) software, hostingdiensten, domeinnaamregistratie, licenties, e.d. Jij gaat hiermee akkoord en zal je aan de voorwaarden van deze derden houden en redelijke instructies van Finally opvolgen om overtreding van deze voorwaarden te voorkomen.
 • Is onze samenwerking tot een einde gekomen? Dan hoeven wij gebruikte en gemaakte materialen en bestanden niet langer voor jou te bewaren. Zorg er dus zelf voor dat je door ons aangeleverde bestanden goed bewaart.

7. Jouw input

Jouw input is belangrijk. Als deskundige in jouw vakgebied kan je ons veel vertellen. Af en toe hebben we dan ook even jouw aandacht en medewerking nodig:

 • Je moet de benodigde content in de door ons aangegeven bestandsvorm / wijze leveren;
 • Je moet ervoor zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Jij garandeert dit aan ons;
 • Jij verstrekt alle benodigde inlogcodes (van bijvoorbeeld social media kanalen) aan ons;
 • Op een verzoek of vraag van ons, verwachten wij in ieder geval binnen 5 werkdagen een antwoord (tenzij het spoed heeft natuurlijk!);
 • Vragen wij om jouw feedback? Dan verwachten wij uiterlijk binnen 14 werkdagen een antwoord. Geen antwoord ontvangen? Dan gaan wij verder waar we mee bezig waren.

Indien je niet meewerkt of op andere wijze de uitvoering van de opdracht belemmert, mogen we besluiten onze werkzaamheden tijdelijk stop te zetten. Ook kunnen we extra kosten rekenen vanwege de vertraging die is ontstaan. Voorkomen dus.

8. Communicatie is belangrijk

 • Tijdens de opdracht communiceren we via e-mail of telefoon. Communicatie via WhatsApp, Facebook Messenger, SMS of andere applicaties wordt zoveel mogelijk vermeden. Je begrijpt en aanvaardt de risico’s van (digitale) communicatiemiddelen.
 • Schakel jij zelf een derde partij in (zoals een developer)? Dan moet je ons hiervan op de hoogte stellen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de acties van deze derde.

9. Drukwerk

 • Wij zijn geen drukkerij. Wij kunnen wel de aanlevering en communicatie verzorgen en het drukwerk laten drukken bij een externe drukkerij. Omdat wij afhankelijk zijn van deze externe drukkerij, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor lange(re) levertijden of fouten in het drukwerk.
 • Voordat er gedrukt kan worden, moet jij alle (proef-)bestanden grondig bestuderen op eventuele fouten. Zijn er volgens jou geen fouten? Dan kan er gedrukt worden. Je begrijpt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Zo kunnen er bijvoorbeeld altijd kleurverschillen ontstaan bij verschillende papiersoorten of druktechnieken.

10. Software

 • We kunnen ervoor kiezen om niet met volledig uitgewerkte specificaties te werken (een agile approach). In dat geval kunnen de specificaties gedurende de uitvoering van de opdracht, veranderen. Je begrijpt en aanvaardt het risico dat de opgeleverde software niet aan alle specificaties zal beantwoorden.
 • De software wordt door ons ontwikkeld met het oog op de nieuwste internet browsers, besturingssystemen en gekoppelde producten (zoals Facebook, Instagram).
 • Nadat wij de software aan jou hebben opgeleverd, geven we jou 2 maanden de tijd om te testen of de software helemaal functioneert zoals we (in de offerte) hebben afgesproken. Het is jouw taak om de software grondig te testen en alle bugs direct (maar in ieder geval binnen de 2 maanden) aan ons door te geven. Na deze 2 maanden geldt de software automatisch als door jou geaccepteerd. Wij zullen enkel technisch onderhoud verrichten binnen deze 2 maanden. Wil jij na oplevering een aanpassing laten doorvoeren die niet iets te maken heeft met een bug (je wilt bijvoorbeeld toch het design iets aanpassen, of een extra functionaliteit doorvoeren)? Dan is dit een nieuwe opdracht.
 • Bouwen wij een website of webshop voor jou? Dan is het goed om te weten dat wij niet kunnen garanderen wat de positie van jouw website / webshop zal zijn in Google (SEO) of wat de snelheid zal zijn in Pagespeed. Als dit onderdeel is van het traject, doen we uiteraard altijd ons uiterste best om een snelle website te maken en een mooie positie in Google te bereiken.
 • We gaan er vanuit dat jij geen gekke dingen doet met de software. Het is jou in ieder geval uitdrukkelijk niet toegestaan om:
  • via de software materiaal te plaatsen wat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
  • de Nederlandse wet- en regelgeving te schenden;
  • spam e-mails te versturen;
  • virussen en spyware te verspreiden.
 • Tenzij wij iets anders hebben afgesproken, gaan wij na oplevering van de software geen onderhoudsovereenkomst met jou aan. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de software na oplevering.

11. Hosting

 • Een website, app of webshop moet ergens ‘staan’ (dat noemen we hosting). Wij bieden webhosting aan. Dit betekent dat wij 5GB schijfruimte aan jou ter beschikking stellen op een door ons gekozen server. Deze ruimte wordt gebruikt door de website en de mail samen. Wanneer je de mail met IMAP connectie op de server laat staan, neemt dit ruimte in van de 5GB. Wanneer de ruimte vol is kan je de mail verwijderen, of een groter pakket aanvragen bij ons. Wij kunnen altijd een overschrijding van de afgesproken limiet aan schijfruimte of dataverkeer weigeren of in rekening brengen. Ter beveiliging en correct functioneren van de server zullen wij geen FTP en controlepaneel gegevens verstrekken.
 • Servers zijn gewoon computers, en alle computers zijn helaas kwetsbaar voor storingen en hackers met kwade bedoelingen. Wij willen je er dan ook op wijzen dat wij niet kunnen garanderen dat jouw website, app of webshop 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beschikbaar is. Het kan dus voorkomen dat jouw website, app of webshop even niet online is, of in het ergste geval, niet meer te bereiken is. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die verband houdt met het niet beschikbaar zijn van jouw website, app of webshop, bijvoorbeeld doordat de server of het internet een storing heeft, iemand heeft geprobeerd om de beveiliging te doorbreken, enzovoorts.
 • Wij kunnen besluiten om jouw website, app of webshop - zonder waarschuwing - en met onmiddellijke ingang (tijdelijk) te blokkeren, of onze hosting niet meer aan te bieden, wanneer:
  • de manier waarop jij gebruik maakt van de software, schade veroorzaakt aan de server, Finally, of andere internetgebruikers;
  • jij inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen;
  • jij je niet houdt aan artikel 10 lid 5.
  • virussen en spyware te verspreiden.
 • Besluiten wij om jouw website, app of webshop (tijdelijk) te blokkeren, of onze hosting niet meer aan te bieden? Dan begrijpen we dat dit voor jou heel vervelend is. Jij krijgt van ons echter niet het resterende abonnementsgeld terug. Jij hebt geen recht op schadevergoeding.

12. Jouw investering

 • Onze vergoeding bestaat uit:
  • een fixed fee of ons uurtarief;
  • eventuele voorschotten of extra (on)kosten, zoals reiskosten, kosten voor ingeschakelde derden, licentiekosten e.d. die op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht.
 • We sturen aan jou een (elektronische) factuur, die je binnen 30 dagen na de factuurdatum moeten hebben betaald. Je stemt in met elektronische facturatie.
 • Je moet de factuur betalen zonder korting, verrekening of opschorting.
 • Betaal je niet op tijd? Dan ben je automatisch in verzuim en gaat de wettelijke rente in. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, juristen, et cetera) voor jouw rekening. Wij hebben het recht om 15% van het openstaande bedrag bij jou in rekening te brengen, met een minimum van EUR 40,-. Zijn de daadwerkelijke kosten hoger? Dan mogen we deze alsnog bij jou in rekening brengen. Wij hoeven niet te bewijzen dat deze kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn.

13. Afscheid nemen

 • We hopen natuurlijk van niet, maar het kan gebeuren dat een van ons de samenwerking tussentijds wil beëindigen. In dat geval is het belangrijk dat je dit artikel eerst nog eens goed doorleest.
 • Hebben we een overeenkomst voor bepaalde tijd? Dan kan alleen Finally opzeggen. Jij mag een overeenkomst van bepaalde tijd dus niet opzeggen.

  Voorbeeld: wij gaan voor jou een website bouwen. Na de eerste feedbackronde, wil je toch liever een andere website-bouwer inschakelen. Omdat het een overeenkomst van bepaalde tijd is, kan je onze overeenkomst niet opzeggen. Daar hebben we natuurlijk ook onze redenen voor. We hebben tijd geïnvesteerd, wellicht andere interessante opdrachten afgezegd, enzovoorts.

 • Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesproken? Dan kunnen wij allebei de overeenkomst op ieder gewenst moment opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen.
 • We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar het zou heel heel heel misschien kunnen gebeuren dat het niet zo goed gaat met jouw bedrijf. Er is bijvoorbeeld sprake van een faillissement, surseance van betaling (of de aanvraag daarvan), liquidatie, schuldsanering of er zijn andere omstandigheden waardoor jij niet vrijelijk meer over jouw vermogen kan beschikken. Wij mogen dan de samenwerking met jou per direct beëindigen, zonder dat dit leidt tot een verplichting van Finally tot het vergoeden van schade. Bovendien zijn ook al onze vorderingen op jou, per direct opeisbaar.
 • De overeenkomst voor de domeinnaam + hosting pakketten en het GO! beheersysteem wordt altijd aangaan voor een periode van 1 jaar. Binnen dit jaar, kun je de overeenkomst niet beëindigen. Je ontvangt van ons 4 weken voordat deze (1 jaar) periode afloopt een factuur waarmee de overeenkomst kan worden verlengd (steeds voor een periode van 1 jaar, zonder dat de overeenkomst tussentijds kan worden beëindigd). Betaal je deze factuur niet op tijd? Dan gaan we er vanuit dat je de overeenkomst niet wilt verlengen.

14. Heb je een klacht?

 • Ben je niet tevreden over ons werk? Daar balen we van! We nemen klachten serieus en proberen deze - indien gegrond - altijd in goed onderling overleg op te lossen.
 • Indien je niet blij bent met ons werk, is het wel de bedoeling dat je op tijd klaagt. Binnen 10 dagen nadat de opdracht is afgerond, vinden we ‘op tijd’, daarna niet meer. Te laat geklaagd? Dan heb je geen recht meer op vervanging, herstel of een vergoeding van schade.
 • Heb je een klacht ingediend? Dan betekent dit nog niet dat je jouw betaling mag opschorten.
 • Indien je op tijd hebt geklaagd en wij de klacht gegrond vinden, proberen we altijd met een redelijke oplossing te komen.

15. Overmacht

 • Is er sprake van overmacht? Dan hoeven wij onze verplichtingen naar jou toe niet na te komen.
 • Maar wat is overmacht nou eigenlijk? Overmacht is elke omstandigheid, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij onze verplichten redelijkerwijze niet kunnen nakomen, zoals bij:
  • ziekte;
  • stakingen;
  • (internet)storingen, netwerkstoringen;
  • overheidsmaatregelen;
  • quarantainemaatregelen en / of epidemieën;
  • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
 • Heb je een klacht ingediend? Dan betekent dit nog niet dat je jouw betaling mag opschorten.
 • Indien je op tijd hebt geklaagd en wij de klacht gegrond vinden, proberen we altijd met een redelijke oplossing te komen.

16. Ons copyright, jouw gebruiksrecht

 • Het intellectueel eigendom (auteursrecht, modelrecht, merkenrecht, enzovoorts) op de door ons gebruikte en ontwikkelde ontwerpen, software, het beheersysteem en andere creaties, ligt bij ons (Finally) of onze licentiegevers. Ook nadat jij hebt betaald, blijft dit gewoon ons intellectueel eigendom. Jij krijgt uiteraard wel van ons het recht om het werk te gebruiken.
 • Jouw gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Onbegrijpelijk juridisch jargon? Lees dan eens onze bijlage waarin jouw gebruiksrecht in jip-en-janneketaal wordt uitgelegd.
 • De broncode blijft bij ons. Die geven we niet aan jou ter beschikking.
 • Zonder onze toestemming is het jou niet toegestaan om onze creatie(s) als model of merk te registreren.
 • Je mag onze creatie (zoals ons beheersysteem) uitsluitend voor jouw eigen bedrijf of organisatie gebruiken, en alleen voor het beoogde gebruik. Zo is het bijvoorbeeld absoluut niet de bedoeling dat je een door ons gemaakt design of stukje software aan derden verkoopt, verhuurt of op andere wijze aan anderen ter beschikking stelt.
 • Wij mogen alles wat wij voor jou maken (ook concepten en schetsen) gebruiken voor onze eigen promotie.

17. Beperking van aansprakelijkheid

 • Zijn wij de afspraken die we met jou hebben gemaakt, niet nagekomen? Dan is het goed om je ervan bewust te zijn dat onze aansprakelijkheid beperkt is. In dit artikel vertellen we je hoe we onze aansprakelijkheid hebben beperkt.
 • Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade en uitdrukkelijk niet voor indirecte schade. Met directe schade bedoelen we bijvoorbeeld de redelijke kosten die jij moet maken om de omvang van de door jou geleden schade te kunnen vaststellen. Voorbeelden van indirecte schade: reputatieschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, enzovoorts.
 • Wij zijn in ieder geval nooit aansprakelijk:
  • voor het verlies van gegevens (hiermee bedoelen we ook back-ups);
  • voor het niet of onvolledig opvolgen van ons advies;
  • voor fouten in drukwerk;
  • voor schade die ontstaat doordat een website is gehackt of de beveiliging op een andere wijze is doorbroken;
  • voor de gevolgen van gebeurtenissen bij de provider van de externe server, domeinnaamprovider of anderen (zoals leveranciers) waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.
 • Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van het deel van de opdracht waar wij aansprakelijk voor zijn, met altijd een maximum van EUR 500,-.
 • Is de schade veroorzaakt omdat wij deze met opzet hebben veroorzaakt of omdat we bewust roekeloos hebben gehandeld? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor jouw schade.
 • Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens Finally binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.

18. Welke rechter? Welk recht?

 • Wij mogen onze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat Finally je op de hoogte heeft gesteld, te laten weten. Doe je dit niet? Dan gaan wij ervan uit dat je akkoord bent.
 • Alle door Finally geleverde zaken, blijven ons eigendom totdat jij al jouw verplichtingen volledig bent nagekomen (i.e. eigendomsvoorbehoud). Je dient altijd zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Finally.
 • Wij mogen onze rechten overdragen aan anderen. Jij mag dat pas, nadat wij hiervoor onze schriftelijke toestemming hebben gegeven.
 • Wij hebben het recht om onze prijzen aan te passen. Als we de prijs aanpassen, zullen wij dit alleen doen bij langlopende overeenkomsten (overeenkomsten die voor een jaar of langer worden aangegaan), of in het geval dat de prijsverhoging veroorzaakt wordt door de andere partij (leverancier) waar wij afhankelijk van zijn.
 • Mocht de rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.

19. Tenslotte

 • Wij mogen onze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat Finally je op de hoogte heeft gesteld, te laten weten. Doe je dit niet? Dan gaan wij ervan uit dat je akkoord bent.
 • Alle door Finally geleverde zaken, blijven ons eigendom totdat jij al jouw verplichtingen volledig bent nagekomen (i.e. eigendomsvoorbehoud). Je dient altijd zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Finally.
 • Wij mogen onze rechten overdragen aan anderen. Jij mag dat pas, nadat wij hiervoor onze schriftelijke toestemming hebben gegeven.
 • Wij hebben het recht om onze prijzen aan te passen. Als we de prijs aanpassen, zullen wij dit alleen doen bij langlopende overeenkomsten (overeenkomsten die voor een jaar of langer worden aangegaan), of in het geval dat de prijsverhoging veroorzaakt wordt door de andere partij (leverancier) waar wij afhankelijk van zijn.
 • Mocht de rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.